Quản lý Dữ liệu

Advanced Renamer 3.83

Advanced Renamer 3.83 Full Crack – Đổi tên file, thư mục hàng loạt
 • Đổi tên file, thư mục hàng loạt
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 3.83
 • Sử dụng: Full cờ-rắc

HTKK

Tải phần mềm HTKK đầy đủ miễn phí

Intel WiDi Remote

Tải phần mềm  Intel WiDi Remote đầy đủ miễn phí
 • Kết nối TV và máy tính không cần dây Cable
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí

BitTorrent

Tải phần mềm BitTorrent đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm taỉ Torrent hoàn toàn miễn phí
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 7.10.3 build 44429
 • Sử dụng: Miễn phí

Zimbra Desktop

Tải phần mềm Zimbra Desktop đầy đủ miễn phí
 • Quản lý nhiều Gmail trên máy tính
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 7.2.8
 • Sử dụng: Miễn phí

EG File Encryption

Tải phần mềm EG File Encryption đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm mã hóa và bảo mật thông tin
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 1.5
 • Sử dụng: Miễn phí

LocK A FoLdeR

Tải phần mềm LocK-A-FoLdeR đầy đủ miễn phí
 • Bảo mật thông tin cá nhân người dùng
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 3.10.3
 • Sử dụng: Miễn phí

Folder Access Pro

Tải phần mềm Folder Access Pro đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm khóa File và thư mục
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 2.0
 • Sử dụng: Miễn phí