Phần mềm Học tập

Memu Android Emulator 5.5.7.0

Memu Android Emulator 5.5.7.0

EmEditor Professional 18.0.3 Full Version

EmEditor Professional 18.0.3 Full Version
 • Công cụ hỗ trợ lập trình viên tốt nhất
 • Danh mục: Phần mềm Học tập
 • Phiên bản: 18.0.3
 • Sử dụng: Full cờ-rắc

HTKK

Tải phần mềm HTKK đầy đủ miễn phí

iTranslate cho Windows 10

Tải phần mềm iTranslate windows đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm dịch đa ngôn ngữ máy tính
 • Danh mục: Phần mềm Học tập
 • Phiên bản: 2018
 • Sử dụng: Miễn phí

Ettip

Tải phần mềm  Ettip đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm học tiếng anh hiệu quả
 • Danh mục: Phần mềm Học tập
 • Phiên bản: 2016
 • Sử dụng: Miễn phí

Wattpad cho Windows 10

Tải phần mềm Wattpad đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm đọc sách miễn phí cho Windows 10
 • Danh mục: Phần mềm Học tập
 • Phiên bản: 2017
 • Sử dụng: Miễn phí