Category: Chat, Gọi video, Nhắn tin

Skype

Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Viber

Gọi điện, gửi tin nhắn, gửi file miễn phí và bảo mật trên máy tính

Zalo

Nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí từ PC