Tag Archives: Camtasia

Camtasia cho Mac

Tải phần mềm Camtasia Studio Mac đầy đủ miễn phí
  • Phần mềm quay và chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp dành cho Mac
  • Danh mục: Chỉnh sửa Ảnh – Video
  • Phiên bản: 3.1.1
  • Sử dụng: Miễn phí

Camtasia Studio

Tải phần mềm Camtasia Studio đầy đủ miễn phí
  • Phần mềm quay video và chỉnh sửa video chuyên nghiệp
  • Danh mục: Chỉnh sửa Ảnh - Video
  • Phiên bản: 9.1.0 Build 2356
  • Sử dụng: Miễn phí