50 trường gợi ý Graph Search mọi người cần lưu ý

50 trường Graph Search gợi ý dân quảng cáo facebook nên tham khảo

1. Tệp CEO: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect
2. Tệp Chief executive officer: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect
3. Tệp Co – Founder: https://www.facebook.com/search/str/Co%20-%20Founder/pages-named/employees/present/intersect
4. Tệp Director: https://www.facebook.com/search/str/Director/pages-named/employees/present/intersect
5. Tệp Giám đốc: https://www.facebook.com/search/str/Giám%20đốc/pages-named/employees/present/intersect
6. Tệp Manager: https://www.facebook.com/search/str/Manager/pages-named/employees/present/intersect
6. Tệp Leader: https://www.facebook.com/search/str/Leader/pages-named/employees/present/intersect
7. Tệp Marketing: https://www.facebook.com/search/str/Marketing/pages-named/employees/present/intersect
8. Tệp Sales: https://www.facebook.com/search/str/sales/pages-named/employees/present/intersect
9. Tệp Quản lý: https://www.facebook.com/search/str/quản%20lý/pages-named/employees/present/intersect
10. Tệp Chủ cửa hàng: https://www.facebook.com/search/str/chủ%20cửa%20hàng/pages-named/employees/present/intersect
11. Tệp ngành BĐS: https://www.facebook.com/search/str/BĐS/pages-named/employees/present/intersect
12. Tệp ngành Kiến trúc sư: https://www.facebook.com/search/str/Kiến%20trúc%20sư/pages-named/employees/present/intersect
13. Tệp ngành Vé máy bay: https://www.facebook.com/search/str/vé%20máy%20bay/pages-named/employees/present/intersect
14. Tệp ngành Studio: https://www.facebook.com/search/str/Studio/pages-named/employees/present/intersect
15. Tệp ngành Designer: https://www.facebook.com/search/str/Designer/pages-named/employees/present/intersect
16. Tệp ngành Mỹ phẩm: https://www.facebook.com/search/str/Mỹ%20phẩm/pages-named/employees/present/intersect
17. Tệp ngành Sim số: https://www.facebook.com/search/str/Sim%20số/pages-named/employees/present/intersect
18. Tệp Checkin sân bay Tân Sơn Nhất: https://www.facebook.com/search/str/tân%20sơn%20nhất/pages-named/visitors/intersect
19. Tệp Checkin sân bay Nội Bài: https://www.facebook.com/search/str/nội%20bài/pages-named/visitors/intersect
20. List nữ nhân viên văn phòng tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/females/intersect
21. List nam nhân viên văn phòng tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/males/intersect
22. List nữ nhân viên văn phòng HN: https://www.facebook.com/search/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/females/intersect
23. List nam nhân viên văn phòng HN: https://www.facebook.com/search/str/ha%CC%80%20n%C3%B4%CC%A3i/pages-named/residents/present/intersect/str/cong%20ty/pages-named/employees/present/males/intersect
24. List giám đốc nam tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/gia%CC%81m%20%C4%91%C3%B4%CC%81c/pages-named/employees/present/males/intersect
25. List giám đốc nữ tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/gia%CC%81m%20%C4%91%C3%B4%CC%81c/pages-named/employees/present/females/intersect
26. List sv nam tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/sinh%20vien/pages-named/employees/present/males/intersect
27. List sv nữ tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%C3%B4%CC%80%20chi%CC%81%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/sinh%20vien/pages-named/employees/present/females/intersect
28. Thích thời trang nam tai HCM: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/th%C6%A1%CC%80i%20trang/pages-named/likers/males/intersect
29. Thích thời trang nữ tai HCM: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/th%C6%A1%CC%80i%20trang/pages-named/likers/females/intersect
30. Thích mỹ phẩm tai HCM: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/my%CC%83%20ph%C3%A2%CC%89m/pages-named/likers/females/intersect
31. Thích iphone tại HCM: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/iphone/pages-named/likers/females/intersect
(https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/iphone/pages-named/likers/males/intersect)
32. Nữ có nhu cầu về nhà đất bds: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/nha%CC%80%20%C4%91%C3%A2%CC%81t/pages-named/likers/females/intersect
33. Nam có nhu cầu về nhà đất bds: https://www.facebook.com/search/str/ho%20chi%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/nha%CC%80%20%C4%
34. Nhắm đến nữ, ở HCM, làm nghề Model: https://goo.gl/YRKBdA91%C3%A2%CC%81t/pages-named/likers/males/intersect
35. Nhắm đến nữ, ở HCM hành nghề DJ: https://goo.gl/6OJZwQ
36. Nhắm đến nữ, ở HCM hành nghề PG: https://goo.gl/hCTCvD
37. Nhắm đến nữ, ở HCM hành nghề Tiếp Viên Hàng Không: https://goo.gl/e88ULz
38. Mẹ nội trợ ở HCM: https://www.facebook.com/search/str/h%E1%BB%93%20ch%C3%AD%20minh/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
39. Mẹ nội trợ ở Vũng Tàu: https://www.facebook.com/search/str/v%C5%A9ng%20t%C3%A0u/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
40. Mẹ nội trợ ở Đồng Nai: https://www.facebook.com/search/str/%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
41. Mẹ nội trở ở Nha Trang: https://www.facebook.com/search/str/Nha%20Trang/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
42. Mẹ nội trợ ở Đà Nẵng: https://www.facebook.com/search/str/%C4%90%C3%A0%20n%E1%BA%B5ng/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
43. Mẹ nội trợ ở Nghệ An: https://www.facebook.com/search/str/Ngh%E1%BB%87%20An/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
44. Mẹ nội trợ ở Hà Nội: https://www.facebook.com/search/str/H%C3%A0%20N%E1%BB%99i/pages-named/residents/present/intersect/str/n%E1%BB%99i%20tr%E1%BB%A3/pages-named/employees/past/females/intersect
45. Những trang Profile đã thích: https://www.facebook.com/search/100017205453821/pages-liked
46. Những địa điểm Profile đã Checkin: https://www.facebook.com/search/100017205453821/places-visited/
47. Những ứng dụng Profile đã dùng: https://www.facebook.com/search/100017205453821/apps-used
48. Những sự kiện Profile đã tham gia: https://www.facebook.com/search/100017205453821/events-joined
49. Bạn bè của Profile thích gì: https://www.facebook.com/search/100017205453821/friends/pages-liked?
50. Những địa điểm quanh bạn: https://www.facebook.com/search/me/places-near/
51. Những nhà hàng quanh bạn: https://www.facebook.com/search/me/places-near/273819889375819/places/intersect/
52. Những cửa hàng, shop quanh bạn: https://www.facebook.com/search/me/places-near/200600219953504/places/intersect/
53. Những căn hộ, khách sạn quanh bạn: https://www.facebook.com/search/me/places-near/164243073639257/places/intersect/
54. Những quán coffee quanh bạn: https://www.facebook.com/search/me/places-near/197871390225897/places/intersect/
55. Những người quanh địa điểm, lưu ý thay ID địa điểm vào nhé: https://www.facebook.com/search/723742314424188/residents-near/intersect

Leave a Reply