Category: Thủ thuật

50 trường gợi ý Graph Search mọi người cần lưu ý

50 trường Graph Search gợi ý dân quảng cáo facebook nên tham khảo 1. Tệp CEO: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect 2. Tệp Chief executive officer: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect 3. Tệp Co – Founder: https://www.facebook.com/search/str/Co%20-%20Founder/pages-named/employees/present/intersect 4. …