Category: Khóa Học

Khóa học: Kiểm thử phần mềm

Khóa học được thiết kế theo chuẩn ISTQB và các kinh nghiệm thực tế trong dự án giúp bạn nắm được những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao …