Category: Ebook

Ebook Dữ Liệu Lớn – Big Data

Màu sơn nào có thể cho bạn biết một chiếc xe đã qua sử dụng vẫn còn trong tình trạng tốt? Làm thế nào các công chức ở thành phố …

Ebook Lược Sử Thời Gian

Lược Sử Thời Gian cố gắng giải thích nhiều chủ đề của Vũ trụ học, trong đó có lý thuyết Big Bang, Lỗ đen, Nón ánh sáng và Lý thuyết Siêu …

Ebook Kể chuyện về kim loại

Kể từ ngày thời kỳ đồ đá chuyển giao lại quyền hành của mình sang cho thời đại đồ đồng, các kim loại đã phục vụ con người một cách …

Ebook Bách khoa cuộc sống

Bạn có biết máy thu hình hoạt động như thế nào không? Tivi màu khác tivi đen trắng như thế nào? Tại sao gọi là tivi “hai màn hình”? Tại …

Ebook Ba Phút Đầu Tiên

Ba phút đầu tiên nói về những phút đầu tiên của sự hình thành vũ trụ, theo thuyết vũ trụ học hiện đại nhất gọi là thuyết “mô hình chuẩn”. Nó …