Category: Marketing – Bán hàng

Ebook Tỷ Phú Bán Giày

Tỷ Phú Bán Giày không phải là một cuốn sách dạy cách làm giàu tuần tự theo các bước 1 – 2 – 3,… cũng không hẳn là một cuốn …

Ebook Phong Cách Bán Hàng Zig Ziglar

Bạn muốn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp bán hàng? Từ trước đến nay, bán hàng luôn được coi là một nghể hấp dẫn với những khoản lương thưởng …

Ebook Đọc Vị Khách Hàng

Cuốn Đọc Vị Khách Hàng sẽ bật mí sự thật đằng sau lĩnh vực mua và bán: mỗi cá nhân là một chủ thể duy nhất, nên sẽ phản ứng với các …

Ebook Pr Theo Kiểu Mỹ

Sự phát triển của Web 2.0 đã thay đổi hòan toàn cách thức truyền thông của con người. Cùng với nó, sự ra đời của ngành Quan hệ công chúng …

Ebook Marketing Cho Bán Lẻ

Nếu bạn đang điều hành việc kinh doanh bán lẻ, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn thấy một mô hình tiếp thị hiệu quả để quảng bá cho doanh …